ทัวร์ญี่ปุ่น Classic Winter Ume Blossom Suzuka Forest 6วัน 4คืน บิน(JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น Classic Winter Ume Blossom Suzuka Forest 6วัน 4คืน บิน(JL)


ชม ความงดงามและสีสันของดอกบ๊วย ภายใน สวนซุซุกะโนโมริให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่ชินไซบาชิ ขึ้น กระเช้าไฟฟ้าเขาโกะไซโชะสัมผัสกับความงามตามธรรมชาติในภูมิภาคคิงคิ เยี่ยมชม วัดโทกันจิ เป็นวัดพุทธนิกายโซโต สร้างขึ้นโดยได้รับอารยธรรมมาจากอินเดีย ชมความงดงามแห่ง ภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
62,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Japan Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 32 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • วันที่

  2

  ประเทศญี่ปุ่น-เกาะฮอนชู-สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า)-ศาลเจ้าสุมิโยชิ-ปราสาทโอซาก้า (ภายใน)-อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-มิเอะ
 • วันที่

  3

  มิเอะ-ยูโนยามะออนเซ็น-สวนซุซุกะโนโมริ ชมความงามของดอกบ๊วย-ภูเขาโกะไซโชะ (กระเช้าไฟฟ้า)-ช้อปปิ้ง นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์-เมืองนาโกย่า (จังหวัดไอจิ)-มื้อแนะนำกับเมนูข้าวหน้าปลาไหลราดซอสหวานหอม อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของเมืองนาโกย่า
 • วันที่

  4

  นาโกย่า-ร้านกาแฟสุดชิค THE CUPS SAKAE-วัดโทกันจิ-เมืองฮามามะทสึ-อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูหมูทอดแสนนุ่มละมุนลิ้น กรอบนอกนุ่มใน-เมืองฟูจิเอดะ-เก็บผลไม้สดสวนสตรอว์เบอร์รี่-เมืองอิซุโนะคุนิ-อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
 • วันที่

  5

  อิซุ-ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ-ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-มหานครโตเกียว-อิสระช้อปปิ้งย่านชิบุย่า-อิ่มอร่อยเมนู บุฟเฟ่ต์ ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว (ไม่อั้น)
 • วันที่

  6

  โตเกียว-เมืองเซตากายะ-วัดโกโทคุจิ (ถ่ายรูปแมวกวักนำโชค)-นาริตะ-อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์-สนามบินนานาชาตินาริตะ(จังหวัดชิบะ)-ประเทศไทย-สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 62,900 65,900 52,900 7,900 - - 24

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน