ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 9วัน 6คืน บิน(CI)

ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 9วัน 6คืน บิน(CI)


ลัดฟ้าสู่ประเทศมหาอำนาจของโลก สัมผัสไลฟ์สไตล์สังคมชั้นสูงที่ เบเวอรี่ฮิลส์ ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ดขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองแห่งวัยรุ่น ความหวัง ความฝัน และอนาคตของคนรุ่นใหม่ ที่ เมืองซานฟรานซิสโก
69,999 บาท/ท่าน
สายการบิน China Airline
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 23 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน-สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา-เมืองลอสแอนเจลิส-กริฟฟิธ พาร์ค-ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์-ฮอลลีวูด เลอวาร์ด-เบเวอรี่ฮิลส์-ย่านไทยทาวน์
 • วันที่

  2

  เมืองลอสแอนเจลิส-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย
 • วันที่

  3

  เมืองลาสเวกัส-ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท นอร์ท-ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส-ถนนสตริป
 • วันที่

  4

  เมืองลาสเวกัส-อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลาสเวกัส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
 • วันที่

  5

  เมืองลาสเวกัส-เมืองบาร์สโตว์-บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท-เมืองเฟรนโน
 • วันที่

  6

  เมืองเฟรนโน-เมืองซานฟรานซิสโก-ถนนลอมบาร์ด-ถนนแคลิฟอร์เนีย-อาคารเฟอร์รี่ มาร์เก็ตเพลส-ย่านไชน่าทาวน์ เมืองซานฟรานซิสโก
 • วันที่

  7

  เมืองซานฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีค-เซเว่น ซิสเตอร์-พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท-สะพานโกลเดนเกต-ท่าเรือเพียร์ 39-ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก-เกาะอัลคาทรัส-ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ-สนามบินซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วันที่

  8

  สนามบินซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา-สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
 • วันที่

  9

  สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
18 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 75,999 75,999 75,999 19,999 25,000 65,999 31
08 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 69,999 69,999 69,999 19,999 25,000 54,999 19

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน